Membri - ÎM Servicii Comunal-Locative Orhei

ÎM „Servicii Comunal-Locative Orhei”


Întreprinderea a fost fondată în luna septembrie 1945 ca Serviciu Comunal de lichidare a ruinilor şi evacuarea gunoiului. Transportarea gunoiului se efectua cu cai şi căruţe.

La început numărul de angajaţi constituia 19 oameni. Treptat în anii 50 începînd cu construcţia caselor de locuit a fost fondat Serviciul Exploatării locative care efectua controlul şi deservirea fondului locativ a oraşului. În anii 70 întreprinderea a fost reorganizată în Direcţia de producere a gospodăriei comunal-locative (DPGCL) care efectua lucrări de reparaţie a fondului locativ şi a drumurilor. La rândul ei această direcţie era formată din două secţii:

 1. Secţia salubrizare
 2. Secţia locativă

În acest timp şi mai ales sfîrşitul anilor 70 începutul anilor 80 or. Orhei cunoaşte o dezvoltare intensă şi considerabilă a infrastructurii:

 • cum ar fi fondul locativ
 • construcţia drumurilor  publice
 • construcţia reţelelor de iluminare stradală
 • construcţia parcurilor şi scurelor

DPGCL a participat activ în această perioadă la construcţia şi reconstrucţia oraşului, a fost preluate la balanţa şi deservirea  întreprinderii zeci de case de locuit cu 5 şi 9 nivele şi alte obiecte.

Anul 1988, întreprinderea a fost reorganizată în  Asociaţia Teritorială Interamurală a gospodăriei de producere comunal locativă, (ATIGPCL) a cărui domeniu de activitate era specificat pentru multiplele activităţi orăşeneşti:

 1. Salubrizarea oraşului
 2. Complexul de asanare
 3. Secţia reţelelor inginereşti de canalizare şi apeduct
 4. Amenajarea oraşului
 5. Direcţia de reparaţii a drumurilor
 6. Secţia servicii funerare ş.a.

În cadrul acestor formări sa mărit considerabil numărul de angajaţi atingând cifra de 250-280 de persoane.

Întreprinderea a fost reorganizată ca Direcţia de producere a gospodăriei comunale locative, anul 1990, unde au  fost incluse principalele domenii de activitate ca:

 1. Salubrizarea oraşului
 2. Secţia locativă
 3. Secţia amenajarea oraşului

ÎM „SCL” Orhei este o întreprindere creată în baza deciziei Consiliului municipal Orhei nr.13,3 din 29.09.2000, ca agent economic care desfășoară independent abilitatea de întreprinzător pentru a obţine venit, prin gestionarea cu diligenţă a bunurilor publice.

La momentul de faţă întreprinderea gestionează mai multe subdiviziuni:

Serviciul de salubrizare a or.Orhei,

Serviciul de deservire a fondului locativ din or.Orhei,

Serviciul de deservire a ascensoarelor din or.Orhei,

Serviciul de amenajare a oraşului (secţia deservirea drumurilor, secţia de deservire a sistemei de iluminare publică, secţia deservirea spaţiilor verzi, secţia de măturare şi întreţinerea căilor publice din or.Orhei, secţia deservirea cimitirelor din or.Orhei)

Întreţinerea staţiei de salvare pe apă, cu care se conlucrează în comun acord, pentru a acorda populaţiei or.Orhei cît şi  vizitatorilor un oraş curat şi verde.