Membri - ICS La Triveneta Cavi Development SRL

ICS La Triveneta Cavi Development SRL


„La Triveneta Cavi Development” se prezintă pe piaţa Republicii Moldova ca o entitate juridică separată, dar care este promotoare a investiţiilor şi domeniului de activitate a fondatorului său italian, Societatea pe Acţiuni „La Triveneta Cavi S.P.A.”. Aceasta din urmă este una din cele mai importante companii pe piaţa europeană de producere a cablurilor de tensiune joasă şi medie pentru sectorul industrial, domestic, de distribuţie a energiei și a tehnologiilor regenerabile.

Proiectul prezentat din „La Triveneta Cavi Development” are la bază crearea unui investiţii de amploare pentru economia Republicii Moldova. În acest context, în ţară a fost adusă tehnologia de producere a cablurilor electrice de tensiune joasă şi medie. Acest gen de activitate este una dintre activitatea de bază şi a fondatorului S.A. „La Triveneta Cavi S.P.A.”.

Compania a fost fondată în 1965, când pe piaţă erau prezente puţine companii italiene producătoare de cabluri. Promotorii și fondatorii companiei au fost domnii Ermenegildo Scalabrin, Bruno Gobetti şi Gaston Massignan, care sunt proprietari şi în prezent, fie prin participare directă, fie prin intermediul membrilor familiei lor.

Ermenegildo Scalabrin, în acea perioadă era un comerciant de alimente, ca şi Gastone Massignan, în timp ce Bruno Gobetti era un tehnician lombard cu experienţă de lucru la PIRELLI CAVI, fost angajat al SICER-CAVI Brugherio (Agrate Brianza), care a fost închisă din cauza divergențelor între parteneri. Domnii menţionaţi au cumpărat compania, au demontat tot echipamentul şi l-au transferat în zona Montecchio Maggiore, unde a început producerea.

In anul 1969 compania, având nevoie de mai mult spaţiu, s-a mutat la Melaro, de asemenea, în provincia Vicenza, considerată un nou sediu temporar, deoarece, mai târziu, în 1972, a avut loc marele salt şi Triveneta Cavi s-a mutat definitiv la Brendola, tot în zona Vicenza.

Creşterea continuă a Triveneta Cavi duce la achiziţionarea altor companii şi crearea unităţilor satelit. Din punct de vedere a sănătăţii financiare, compania S.A. „La Triveneta Cavi S.P.A.” are o stabilitatea bună, cu ritmuri de creştere, ceea ce constituie un avantaj şi suport considerabil în crearea unei activităţi de succes pentru economia Republicii Moldova.