Zona Cahul

Subzona din mun. Cahul în baza întreprinderii „UȘBA” SA (fosta întreprindere de producere a șpalerelor din beton armat)

Subzona pentru investiții de tip „brownfield”, a fost creată pe teritoriul fostei întreprinderi de producere a șpalerilor din beton armat, și prezintă clădiri industriale cu o suprafață totală de circa 17 000 m2 care necesită reconstrucție capitală.

Compania „USBA” S.A., companie care este proprietarul imobilului și și-a manifestat disponibilitatea de a construi sau reconstrui spațiile deținute conform necesităților potențialilor rezidenți.

La moment, Compania germană Draexlmaier costruiește aici cea de a 4-a fabrică din țara noastră.


Print Friendly, PDF & Email