- „MARȘRUT” SA

„MARȘRUT” SA


Societatea pe Acţiuni „MARȘRUT” este amplasată în zona industrială a or. Străşeni, în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, la o distanţă de 20 km de municipiul Chişinău. „MARȘRUT” SA, a fost constituită în baza reorganizării întreprinderii de stat „Uzina de maşini rutiere”. Aceasta fost înregistrată la 11 septembrie 1992, iar reorganizarea a avut loc în februarie 1996.

Activitatea Societății în calitate de rezident al ZEL „Bălți”, constă în prestarea serviciilor de locațiune pentru rezidenți.

Print Friendly, PDF & Email
Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.