Membri - Tudor și Compania SRL

Tudor și Compania SRL


Activitatea de bază a companiei este prestarea serviciilor de alimentaţie publică. Compania activează din anul 2009, în mun. Chişinău. în cadrul întreprinderii existente, sunt încadrate 22 persoane, iar cifra de afaceri constituie cca. 3 mln lei/anual.

Experienţa acumulată a permis crearea unei noi întreprinderi în mun. Bălţi, cu scopul de a presta servicii de alimentaţie publică angajaţilor rezidenţilor ZEL „BĂLŢI”, în incinta locaţiei din str. Industrială, 4.

Sarcina de bază a acesteia va fi prestarea serviciilor de alimentaţie publică în regim continuu, la un raport calitate-preţ optimal.

Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.