„MARȘRUT” SA


Societatea pe Acţiuni „MARȘRUT” este amplasată în zona industrială a or. Străşeni, în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, la o distanţă de 20 km de municipiul Chişinău. „MARȘRUT” SA, a fost constituită în baza reorganizării întreprinderii de stat „Uzina de maşini rutiere”. Aceasta fost înregistrată la 11 septembrie 1992, iar reorganizarea a avut loc în februarie 1996.

Activitatea Societății în calitate de rezident al ZEL „Bălți”, constă în prestarea serviciilor de locațiune pentru rezidenți.

Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.